Dutch Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met veel zorgvuldigheid is gebouwd en wordt onderhouden, kunnen de bezoekers en gebruikers van de site van PA3FWZ geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid of de onjuistheid en de volledigheid van de inhoud.
Op de site van PA3FWZ kan verwezen worden naar websites van derden. PA3FWZ heeft geen invloed op de informatie, goederen of diensten die via deze websites aangeboden worden.
PA3FWZ kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van of het vertrouwen in deze websites van derden. Ook aanvaardt PA3FWZ geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan bij bezoek aan de sites van derden.

Copyrights

Niets van deze pagina's mag gecopieerd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs
wel mag u natuurlijk altijd verwijzen naar mijn website.

© Fokko Piekema

English Disclaimer

Holders Rights

However this site has been made with love and care. the visitors and users of this site of PA3FWZ can not be responsible for any damage or what so ever and can nor wil be resposible for any lies or not reflecting all parts of the site very wel.
At the website of PA3FWZ can be links to others whithch i do not have any influence nor i do have anything whith the goods on those pages.

Copyrights

Nothing from my pages may be used whithout any asking from the authors that made it, ofcourse you can always point to my website for more information.

© Fokko Piekema